Obchodní podmínky

Úvodní strana / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tento nákupní řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Prodávající (dále jen Prodávající), www.stara-dama.cz.

 

1. Naše zboží

Ovocné nápoje, zeleninové nápoje a vína prodáváme v plastových obalech s vypouštěcím ventilem a ve skleněných lahvích o různém obsahu. Skleněné lahve jsou v souladu s ekologickými principy společnosti vratné a zálohované ( 5 Kč/ ks). Lahve je důležité vracet vč. uzávěru (který nemusí být původní) jelikož v opačném případě dochází k poškození křehkého hrdla lahve. Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let !

 

1.1. Objednávka

Objednávky přijímáme

  • vyplněním objednávkového formuláře z internetového e-shopu
  • elektronickou poštou (obchod@stara-dama.cz)
  • telefonicky na číslo: 603 751 002

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Objednávka se stává závaznou v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

 

1.2. Způsob placení

hotově - při převzetí zboží

platební kartou - při převzetí zboží

bankovním převodem

 

1.3. Poštovné a způsob doručení

zboží je většinou expedováno do 5 pracovních dnů formou:

  • doprava STARÁ DÁMA OBCHOD za 120,- / ZDARMA při odběru zboží nad 2.500 Kč vč. DPH
  • osobní odběr (zdarma) v prodejně v Křižanech, v době PO-ST: 7:30 - 14:00 / ČT-PÁ: 7:30 - 16:00 / SO: 7:30 - 11:00 hod

Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. O této změně bude kupujícího informovat elektronickou poštou.

Při objednání nápojů ve skle je nutná telefonická dohoda o způsobu dopravy na tel. +420 603 751 002!

Zboží bude dodáno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Vlastnické právo přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

 

2. Reklamační řád

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Prodávající (dále jen Prodávající). Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

Záruční podmínky se řídí platnými právními normami a reklamačním řádem.

Reklamaci zjištěné vady či poškození můžete uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu josef_bartos@volny.cz, telefonicky v pracovních dnech mezi 8:00 – 16:00 hodinou na tel. +420 603 751 002, nebo zaslat zboží včetně daňového dokladu a přesné specifikace závady poštou na adresu: STARÁ DÁMA OBCHOD, s.r.o., Křižany 408, 463 53.

Oznámení o vadách musí obsahovat jméno kupujícího, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, adresu, telefon, e-mailovou adresu, popis vady a popis jejího vzniku.

Zboží musí být dodáno kompletní včetně dokumentace. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu zboží, má zákazník právo na výměnu věci za bezvadnou, nebo na finanční vyrovnání; při vadě odstranitelné má zákazník právo na její včasné, řádné a bezplatné odstranění.

Vykazuje-li zboží při přebírání zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem doručovací služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.V případě, že Kupující zásilku od doručovací služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, aj.), je povinen neprodleně informovat Prodávajícího.

(Pokud dojde balík poškozený tak, že může být poškozené i zboží, zkontrolujte za přítomnosti pracovníka doručovací služby zboží s dokladem a sepište zápis o zjištěném stavu. Zboží v takovém případě nepřebírejte a informujte Prodávajícího.)

Pokud Prodávající odešle odlišné zboží, než jaké je uvedeno na zákazníkově objednávce, má zákazník právo na výměnu za správné zboží (náklady na výměnu hradí Prodávající). Výměna je možná pouze v případě, že odeslané zboží bude nepoužité a v původním obalu.

Pokud dojde k zákazníkově omylu při vyplňování objednávky, bude zboží vyměněno za požadované, ale ve stejné nebo vyšší hodnotě a náklady hradí zákazník. Výměna je možná pouze v případě, že zboží bude nepoužité a v původním obalu.
Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

Neuznána bude reklamace zboží, u něhož došlo k vadám a poškození následkem nesprávného a neodborného užívání. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání zboží a funkčních vlastností stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Při takto vzniklých vadách na zboží nevzniká nárok na reklamaci.

V případě odesílání zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu musí Kupující zboží zabalit do původního obalu. Pokud to není možné, zajistí obal náhradní, ale potom nese odpovědnost za vady na zboží vzniklé při přepravě nedostatečnou ochranou zboží.

 

2.1. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů po převzetí zboží. Toto rozhodnutí musí doručit prodávajícímu ve stanovené lhůtě písemně. Peníze je možné zaslat zpět až po vrácení nepoškozeného zboží bez známek užívání a opotřebení, prodávající může vrácenou částku snížit o skutečně vynaložené náklady spojené s dodáním zboží zákazníkovi.

 

2.2. Závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů Kupujícího probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky. Kupující zasláním objednávky potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s obchodními podmínkami a cenou zboží včetně ceny za dopravu.

Tento web vznikl za podpory Libereckého kraje.
Copyright © 2015 STARÁ DÁMA s.r.o. Výrobce i provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na změny cen bez udání důvodu. Facebook.comKřižany 408, 463 53 Křižany Design: www.mocnak.com